» 

Sason Belediyesi İzinsiz yapılarda Denetleme Başlattı.

 İlçemizde;Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi,
Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi ,Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi,Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için.
Belediye sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü yapılması için, Sason Belediyesi izinsiz yapılan yapılara denetlemede bulundu.
Belediye İmar Biriminden sorumlu personel ve Zabıtalar ile izinsiz yapılan yapılarda yapı tatil zaptı tutularak gerekli işlemlerin başlatılması için yapı sahiplerine uyarılar yapıldı.


19.1.2017