Misyon & Vizyon

 MİSYON

 

            Sason Belediyesi kendisine verilen tüm görev ve sorumluluklar ile aktarılan kaynakları etkin verimli ve yerinde kullanarak hizmet vermekle yükümlü olduğu hizmet sınırları içindeki bütün varlıklara önemine ve konumuna göre adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla dağıtıp çevre ve insan kalitesini yükselterek çağdaş ve demokratik bir belediyecilik hizmeti sunmaktır. 

 

     VİZYON

 

             Barış  kardeşlik ve eşitliğin ve  huzurlu bir yaşam merkezi haline getirerek, insanca yaşam koşullarını öncelikli görevleri arasında sayarak, modern bir ilçe anlayışının ışığında hizmetlerin kesintisiz sunulduğu; ekolojik dengeyi önemseyen çağdaş, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve katılımcı yönetim tarzının sergilendiği bir yönetim anlayışı haline getirmektir.

 

İLKELER

 

            Sason  Belediye Başkanlığı misyon ve vizyon’unda da belirtildiği gibi etkinlik alanında, görev ve sorumluluk yüklendiği hizmet ve çalışmalarında;

 

Dürüstlük

 

Şeffaflık

 

Katılımcılık

 

Adil

 

Eşitlik

 

Yenilikçi

 

Ekolojik yapıyı koruyan

 

Demokratik

 

İnançlara saygılı

 

Halkçı

 

Öneriye açık

 

Paylaşımcılık

 

Cinsiyet eşitlikçi

 

ilkelerini ön plana alan bir yönetim anlayışı çerçevesinde, çağdaş yaşam kalitesini halkına ve hemşerilerine sunmaya çalışan bir ilkeler zincirini kendine şiar edinmektedir.