TAŞERON SINAV İLANI

 İLAN

            

 

              24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği Tebliğin ilgili maddeleri gereğince;Belediye Başkanlığımızca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar için yapılan sözlü-uygulamalı sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

            İlan yapılmasını takip eden 4(Dört) gün içinde sınav sonuçlarına itirazda bulunulabilir

 İlan olunur. 

 

16.03.2018

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C.KİMLİK NO

POZİSYONU

SINAV SONUCU

1

Fevzi YAMAN

105*****862

Şoför

Başarılı

2

Sadullah YAMAN

106*****058

Temizlik Görevlisi

Başarılı

3

Medeni AKSOY

116*****180

Temizlik Görevlisi

Başarılı

4

Eşref AKSOY

116*****972

Temizlik Görevlisi

Başarılı

5

Bayram AKSOY

119*****988

Temizlik Görevlisi

Başarılı

6

Ümit GÜRBÜZ

131*****734

Temizlik Görevlisi

Başarılı

7

Nail SARKIK

138*****620

Şoför

Başarılı

8

Ferhat AVCİ

140*****970

Temizlik Görevlisi

Başarılı

9

Hüseyin KAYA

150*****938

Temizlik Görevlisi

Başarılı

10

Cihan ÇELİK

182*****168

Temizlik Görevlisi

Başarılı

11

Emir KANDEMİR

182*****114

Şoför

Başarılı

12

Muzaffer ERDEM

183*****076

Temizlik Görevlisi

Başarılı

13

Ergin MALGİR

184*****954

Temizlik Görevlisi

Başarılı

14

Adnan TEKİN

197*****728

Temizlik Görevlisi

Başarılı

15

Enver TEKİN

198*****380

Şoför

Başarılı

16

Bayram YALÇIN

204*****464

Temizlik Görevlisi

Başarılı

17

Cengiz  BAZ

208*****128

Şoför

Başarılı

18

Serkan ÇELİK

218*****218

Temizlik Görevlisi

Başarılı

19

Yaşar EBİNÇ

242*****662

Temizlik Görevlisi

Başarılı

20

Şirin DEMİR

249*****444

Temizlik Görevlisi

Başarılı

21

Şevki YILMAZ

284*****318

Temizlik Görevlisi

Başarılı

22

Dursun AYDIN

307*****440

Temizlik Görevlisi

Başarılı

23

Cihat BADUR

314*****372

Temizlik Görevlisi

Başarılı

24

Ahmet ASLAN

318*****266

Temizlik Görevlisi

Başarılı

25

Necati GEZGİN

324*****412

Temizlik Görevlisi

Başarılı

26

Mehmet Can ÖZCAN

326*****792

Temizlik Görevlisi

Başarılı

27

Fırat GÜNGÖRDÜ

326*****732

Şoför

Başarılı

28

Savaş ÇİFTÇİ

350*****812

Şoför

Başarılı

29

Fesih ÇELİK

416*****190

Temizlik Görevlisi

Başarılı

30

Vehbi ÇELİK

429*****434

Temizlik Görevlisi

Başarılı

31

Cengiz ÇELİK

430*****264

Temizlik Görevlisi

Başarılı

32

Muhterem ÇELİK

430*****756

Temizlik Görevlisi

Başarılı

33

Aydoğan GÜNGÖRDÜ

433*****572

Şoför

Başarılı

34

Fethi GÜNGÖRDÜ

437*****226

Temizlik Görevlisi

Başarılı

35

İlhan AVCİ

442*****426

Temizlik Görevlisi

Başarılı

36

Hasan AVCI

442*****916

Temizlik Görevlisi

Başarılı

37

Erdal TANRIKULU

443*****654

Temizlik Görevlisi

Başarılı

38

Engin YAŞAR

446*****110

Temizlik Görevlisi

Başarılı

39

Vahap KAHRAMAN

450*****542

Şoför

Başarılı

40

Medeni COŞKUN

457*****896

Temizlik Görevlisi

Başarılı

41

Aydın SONAR

504*****914

Temizlik Görevlisi

Başarılı

42

Niyazi GÜNEŞ

515*****538

Temizlik Görevlisi

Başarılı

43

Fahri IŞIK

558*****342

Temizlik Görevlisi

Başarılı

44

Nimet ÇAPKUR

618*****448

Temizlik Görevlisi

Başarılı

45

İsmail ARGUNHAN

626*****370

Şoför

Başarılı

 

 

 

SINAV KOMİSYONU

 

           Üye                                Üye                              Üye                                                Üye

Mehmet Salih OMAÇ      Nurşen KUTLU            Naif SARKIK              İsmail Fırat ÇETİN

Belediye Başkan Yard.     Mali Hizm.Müd.V.      Yazı İşl.Müd.V.            Malmüdürü

 

 

 

 

Üye

    Turan UÇAR

    Fen İşl.Müd.V.