TAŞERON İLANI

 İLAN

             696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24.

Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi İle İlgili Başvuru Sonuçları.

 

              24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 İlan olunur. 

 

12.02.2018

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C.KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

ÇALIŞTIĞI BİRİM

1

Fevzi YAMAN

105…..862

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

2

Sadullah YAMAN

106…..058

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

3

Medeni AKSOY

116…..180

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

4

Eşref AKSOY

116…..972

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

5

Bayram AKSOY

119…..988

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

6

Ümit GÜRBÜZ

131…..734

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

7

Nail SARKIK

138…..620

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

8

Ferhat AVCİ

140…..970

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

9

Hüseyin KAYA

150…..938

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

10

Cihan ÇELİK

182…..168

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

11

Emir KANDEMİR

182…..114

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

12

Muzaffer ERDEM

183…..076

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

13

Ergin MALGİR

184…..954

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

14

Adnan TEKİN

197…..728

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

15

Enver TEKİN

198.....380

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

16

Bayram YALÇIN

204…..464

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

17

Cengiz  BAZ

208…..128

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

18

Serkan ÇELİK

218…..218

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

19

Yaşar EBİNÇ

242…...662

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

20

Şirin DEMİR

249…..444

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

21

Şevki YILMAZ

284…..318

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

22

Dursun AYDIN

307…..440

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

23

Cihat BADUR

314…..372

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

24

Ahmet ASLAN

318…..266

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

25

Necati GEZGİN

324…..412

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

26

Mehmet Can ÖZCAN

326…..792

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

27

Fırat GÜNGÖRDÜ

326…..732

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

28

Savaş ÇİFTÇİ

350…..812

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

29

Fesih ÇELİK

416…..190

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

30

Vehbi ÇELİK

429…..434

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

31

Cengiz ÇELİK

430…..264

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

32

Muhterem ÇELİK

430…..756

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

33

Aydoğan GÜNNGÖRDÜ

433…..572

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

34

Fethi GÜNGÖRDÜ

437…..226

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

35

İlhan AVCİ

442…..426

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

36

Hasan AVCI

442…..916

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

37

Erdal TANRIKULU

443…..654

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

38

Engin YAŞAR

446…..110

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

39

Vahap KAHRAMAN

450…..542

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

40

Medeni COŞKUN

457…..896

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

41

Aydın SONAR

504…..914

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

42

Niyazi GÜNEŞ

515…..538

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

43

Fahri IŞIK

558…..342

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

44

Nimet ÇAPKUR

618…..448

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü

45

İsmail ARGUNHAN

626…..370

Kabul

Fen İşleri Müdürlüğü